આ સત્તાવાર રીતે વિશ્વની સૌથી લાંબી ઝિપ લાઇન છે

મુખ્ય સાહસિક યાત્રા આ સત્તાવાર રીતે વિશ્વની સૌથી લાંબી ઝિપ લાઇન છે

આ સત્તાવાર રીતે વિશ્વની સૌથી લાંબી ઝિપ લાઇન છે

ગિનેસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સે ઓરોકોવિસ, પ્યોર્ટો રિકોમાં, ટoroરો વર્ડે એડવેન્ચર પાર્કને વિશ્વની સૌથી લાંબી ઝિપ લાઇનનું ઘર તરીકે સત્તાવાર નામ આપ્યું છે.નવી રોમાંચ સવારી આશરે માપે છે 7,234 ફુટ લાંબી અને જમીનથી 1,200 ફુટ સુધી લંબાય છે. એનું નામ? દાનવ.

સંબંધિત: માઉ પર શ્રેષ્ઠ ઝિપ અસ્તર


ધ મોન્સ્ટ્રો ધ મોન્સ્ટ્રો ક્રેડિટ: ધ મોન્સ્ટ્રો

અને જો અવિશ્વસનીય વન દૃશ્યો અને પક્ષી જેવી લાગણી કરવાની ક્ષમતાનું વચન મુલાકાતીઓને લલચાવવા માટે પૂરતું નથી, તોરો વર્ડે પણ મોન્સ્ટરની આસપાસના ગુંજારાનો ઉપયોગ માનવ તસ્કરી સામે લડનારા રિકી માર્ટિન ફાઉન્ડેશનને દાન કરવાની તક તરીકે આપી રહ્યો છે, દરેક વખતે જ્યારે કોઈ સવારીનો ઉપયોગ કરે છે.

એકંદરે, એવું લાગે છે કે વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ઝિપલાઈન્સની સૂચિમાં ટોચની વસ્તુ છે.  • જોર્ડી લીપે દ્વારા
  • જોર્ડી લિપ્પ-મGકગ્રા દ્વારા